قیمت روغن روانکاری چرخ ریسندگی نساجی

روغن های روانکاری یکی از ابزارهای بسیار ضروری برای جلوگیری از استهلاک دستگاه ها به شمار می روند. این روغن ها باید از ظرفیت بالایی برای روانکاری برخوردار باشند.

تماس بگیرید