روغن روانکاری چرخ خیاطی جکی

پخش روغن روانکاری چرخ خیاطی جکی

روغن چرخ خیاطی جکی حزو آلمان های لازم جهت افزایش راندان این نوع دستگاه ها و کارآیی بهتر آنها می باشد. در زمان استفاده مداوم از چرخ خیاطی ایجاد اصطحکاک و خراب شد

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید